پرتو سیستم

سنسور ترکیبی

سنسور ترکیبی Integrated dust & air humidity monitoring sensor

 

کارخانه تولید کننده:CUBE
 
شماره سفارش
TWS100:

§         بازه اندازه گیری دما: 40- الی 80+ درجه سانتیگراد

§         بازه اندازه گیری رطوبت: صفر الی 100%  RH

§         دقت در اندازه گیری دما: ±0.2 K

§         دقت در اندازه گیری رطوبت: ±2%RH

§         آلایندگی PM2.5: 0~1000ug/m

§         آلایندگی PM10: 0~1000ug/m3

DOWNLOADS

Datasheet

سنسور ترکیبیUltrasonic and dust

 

کارخانه تولید کننده:CUBE

شماره سفارش
: TWS300

§         بازه اندازه گیری سرعت باد: 0 الی 75 m/s

§         بازه اندازه گیری جهت باد: 0 - 360°

§         دقت در اندازه گیری دما: ±0.2 K

§         آلایندگی PM2.5: 0~1000ug/m

§         آلایندگی PM10: 0~1000ug/m3

 

DOWNLOADS

Datasheet