پرتو سیستم

سنسور جهت

سنسور جهت THIES FIRST CLASS POTENTIOMETER


کارخانه سازنده :
climaThies

S21210 شماره سفارش

اندازه گیری بوسیله پتانسیومتر 2kΩ
سیگنال خروجی :  ولتاژ ( پتانسیومتری
( 0 ... 2

 • بازه اندازه گیری : صفر تا 360 درجه بدون خطا در جهت شمال
 • خطای اندازه گیری : ± 1°
 • دقت اندازه گیری :
 • ضریب میرایی : >0.25
 • حداکثر سرعت قابل تحمل : 90 متر بر ثانیه
 • محدوده دمای کارکرد : 50- الی 80 درجه سانتیگراد
 • نوع خروجی الکتریکی : پتانسیومتری
 • انتقال مستقیم تغییرات جهت به پتانسیومتر بدون اثر هیسترزیس
 • نصب و تعمیر آسان
 • دارای گرمکن برای کار کرد در سرما

مستندات

Datasheet

 

 سنسور جهت THIES FIRST CLASS TMR

 

کارخانه سازنده :Thies clima

S21210H شماره سفارش

مبانی اندازه گیری: مقاومت القایی
سیگنال خروجی: سریال10 بیت

 • بازه اندازه گیری : صفر تا 360
 • خطای اندازه گیری : 0.5 درجه
 • دقت اندازه گیری : 0.35 درجه
 • حداکثر سرعت قابل تحمل : 90 متر بر ثانیه
 • محدوده دمای کارکرد : 50- الی 80 درجه سانتیگراد
 • نوع خروجی : سریال 10 بیت
 • حداقل سرعت شروع به کار: 0.5 متر
 • سنسور جهت مقاوم با کیفیت بالا
 • دارای گرمکن برای کار کرد در سرما

DOWNLOADS

Datasheet

 

سنسور جهت THIES COMPACT POTENTIOMETER

 

کارخانه سازنده :   climaThies 

S22200/S22200H شماره سفارش

اندازه گیری بوسیله پتانسیومتر 2kΩ
سیگنال خروجی :  ولتاژ ( پتانسیومتری ( 0 ... 2

 • بازه اندازه گیری : صفر تا 360 درجه بدون خطا در جهت شمال
 • 0 ... 2
 • خطای اندازه گیری :°2±
 • دقت اندازه گیری : °0.5
 • ضریب میرایی : >0.3
 • حداکثر سرعت قابل تحمل : 60 متر بر ثانیه
 • محدوده دمای کارکرد : 30- الی 70 درجه سانتیگراد
 • نوع خروجی الکتریکی : پتانسیومتری
 • سیگنال خروجی دیجیتال: gray code
 • دارای گرمکن برای کار کرد در سرما (در مدل S22200H)

DOWNLOADS

Datasheet

 

 سنسور جهت THIES COMPACT TMR

 

کارخانه سازنده :clima Thies

S22100/S22100H شماره سفارش

مبانی اندازه گیری: مقاومت القایی
سیگنال خروجی: سریال10 بیت

 • بازه اندازه گیری : صفر تا 360 درجه بدون خطا در جهت شمال
 •  خطای اندازه گیری : °1±
 • دقت اندازه گیری : °0.35
 • حداکثر سرعت قابل تحمل : 80 متر بر ثانیه
 • محدوده دمای کارکرد : 40- الی 70 درجه سانتیگراد
 • سیگنال خروجی: سریال 10 بیت
 • Low wear, because of little or no friction of mechanical parts
 • نصب و سرویس دهی آسان
 • دارای گرمکن برای کار کرد در سرما(در مدل S22100H)

DOWNLOADS

Datasheet