پرتو سیستم

سنسور فشار هوا

سنسور سنجش فشار هوا مدل AB 60

 

کارخانه سازنده :  Ammonit
قابلیت نصب در تابلوی کنترل ایستگاه.

شماره سفارش:
S31100

 • سنسور سنجش فشار هوا از نوع پیزوالکتریک
 • بازه اندازه گیری : 800 الی 1100 هکتو پاسکال (میلی بار)
 • ولتاژ خروجی : صفر الی 5 ولت مستقیم
 • ولتاژ تغذیه : 9 الی 32 ولت مستقیم
 • مصرف انرژی پایین : کمتر از 5 میلی آمپر در 12 ولت
 • دمای کارکرد : 40- الی 85 درجه سانتیگراد
 • رطوبت کارکرد : صفر الی 98 درصد
 • محیط کارکرد : غیر یونی، غیر خورنده
 • زمان پاسخ دهی : 90% مواقع بین 10 الی 50 میلی ثانیه

 

مستندات

Datashee

 

سنسور سنجش فشار هوا مدل AB 100

 

کارخانه سازنده :  Ammonit
قابلیت نصب در تابلوی کنترل ایستگاه.

شماره سفارش:
S31200

 • سنسور سنجش فشار هوا از نوع پیزوالکتریک
 • بازه اندازه گیری : 600 الی 1100 هکتو پاسکال (میلی بار)
 • ولتاژ خروجی : صفر الی 5 ولت مستقیم
 • ولتاژ تغذیه : 9 الی 32 ولت مستقیم
 • مصرف انرژی پایین : کمتر از 5 میلی آمپر در 12 ولت
 • دمای کارکرد : 40- الی 85 درجه سانتیگراد
 • رطوبت کارکرد : صفر الی 98 درصد
 • محیط کارکرد : غیر یونی، غیر خورنده
 • زمان پاسخ دهی : 90% مواقع بین 10 الی 50 میلی ثانیه

 

مستندات

Datasheet

 

سنسور سنجش فشار هوا  VAISALA PTB 110

 

کارخانه سازنده : Vaisala

:شماره سفارش
S32100/S32200/S32300

 • مقیاس اندازه گیری
  500, 600, 800 ... 1100 hPA
 • سنسور فشار پیزوالکتریک
 • چند محدوده فشار
  • مجموع درجه دقت:
   ± 0.3 hPa at 20 °C
   ± 1.0 hPa at -20 ... 60 °C
   ± 1.5 hPa at -40 ... 60 °C
 • ولتاژ خروجی: از 0 الی 2.5 یا 0 الی 5 ولت مستقیم
 • مصرف پایین انرژی کمتر از 4 میلی آمپردر 12 ولت مستقیم
 • زمان تنظیم: به مدت 1 ثانیه پس از روشن شدن به بالاترین دقت می رسد.

 

مستندات

Datasheet