پرتو سیستم

سنسور باران سنج

سنسور باران سنج YOUNG


کارخانه تولید کننده :
Young

 S73100/S73100H/S73000   شماره سفارش

نحوه اندازه گیری : tipping-bucket

 • دارای استانداردهای : WMO
 • سطح حوضه آبریز : 200 سانتیمتر مربع
 • بازه  اندازه گیری : 11 میلیمتر در دقیقه
 • خروجی الکتریکی : برحسب خروجی لوله باریک مغناطیسی با مقیاس 24 ولت مستقیم و 500 میلی آمپر
 • درجه حرارت کاری : 20- الی 50+ درجه سانتیگراد
 • ابعاد :180 * 300 ( ارتفاع با پایه 390) میلی متر
 • دقت اندازه گیری : 0.1 میلی متر
 • دارای گرم کن (در مدل S73100H )  
 • خطای اندازه گیری :

تا 25 میلی متر در ساعت 2%

بالاتر از 25 میلی متر در ساعت 3%  

 

DOWNLOADS

Datasheet

 

سنسور باران سنج YOUNG دارای محافظ پرندگان

       
   کارخانه تولید کننده :
Young

S73100/S73100H/S73000   شماره سفارش

    نحوه اندازه گیری : tipping-bucket

 • دارای استانداردهای : WMO
 • سطح حوضه آبریز : 200 سانتیمتر مربع
 • بازه  اندازه گیری : 11 میلیمتر در دقیقه
 • خروجی الکتریکی : برحسب خروجی  لوله باریک مغناطیسی با مقیاس 24 ولت مستقیم و 500 میلی آمپر
 • درجه حرارت کاری : 20- الی 50+ درجه سانتیگراد
 • ابعاد :180 * 300 ( ارتفاع با پایه 390) میلی متر
 • دقت اندازه گیری : 0.1 میلی متر
 • دارای گرم کن (در مدل S73100H )
 • دارای محافظ نشستن پرندگان ( در مدل S73010  )

 

 

DOWNLOADS

Datasheet

 

سنسور باران سنج THIES

                  


کارخانه تولید کننده :
Thies

S71100/S71100H   شماره سفارش

نحوه اندازه گیری : tipping-bucket

 • دارای استانداردهای : WMO
 • سطح حوضه آبریز : 200 سانتیمتر مربع
 • بازه  اندازه گیری : صفر الی 11 میلیمتر در دقیقه
 • خروجی الکتریکی : پالس (خطی وابسته به شدت بارش)
 • مخزن : استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر مواده فرساینده
 • دقت اندازه گیری : 0.1 میلی متر NS
 • دارای گرم کن  (در مدل S71100H )
 • دارای محافظ نشستن پرندگان
 • خطای اندازه گیری : 3% ±

 

DOWNLOADS

Datasheet