پرتو سیستم

حفاظت در برابر صاعقه

 

Signal Surge Protector Three Wire KLF 12V/3M

 

 

محافظ ولتاژ 12 ولت 3 خط

Order-No: L3012

 

برای حفاظت تجهيزات الکترونيکی حساس (سنسورهای سرعت) در مقابل اضافه ولتاژ به کار رفته و با شکل موج 8/20 ميکرو ثانيه استفاده می شود.

 • ولتاژ کاری (Uc) :   دوازده ولت
 • حداکثر ولتاژ حفاظت : کمنر با مساوی 20 کیلوولت
 • فرکانس خط اطلاعات :  2 مگاهرتز
 • درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • نحوه اتصال : سری  

 

مستندات

Datasheet

DC MODULE SURGE PROTECTOR KHYS24-20KA/2

 

 

محافظ ولتاژ 24 ولت کاتریج دو پل

Order-No: L2024

 

برای حفاظت تجهيزات الکترونيکی حساس  در مقابل اضافه ولتاژ  (ناشی از صاعقه) استفاده می شود.

 • ولتاژ کاری (Uc) :   بیست و جهار ولت
 • حداکثر ولتاژ حفاظت : کمنر با مساوی 20 کیلوولت
 • فرکانس خط اطلاعات :  2 مگاهرتز
 • درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد
 • زمان پاسخگویی : کمتر از 25 نانو ثانیه
 • نوع حفاظت : +/PE,-/PE
 • کلاس حفاظتی : D
 • نحوه اتصال : موازی   

 

مستندات

Datasheet

Signal Surge Protector Four Wire KLF 24V/4M

 

 

محافظ ولتاژ 24 ولت 4 خط

Order-No: L4024

 

برای حفاظت تجهيزات الکترونيکی حساس (سنسورهای جهت و دما یا رطوبت  ) در مقابل اضافه ولتاژ  (ناشی از آذرخش) بکار رفته و با شکل موج 8/20 ميکرو ثانيه استفاده می شود.

 • ولتاژ کاری (Uc) :  بیست و چهار ولت
 • حداکثر ولتاژ حفاظت : کمنر با مساوی 20 کیلوولت
 • فرکانس خط اطلاعات :  10مگاهرتز
 • درجه حرارت کاری:40- الی 70+ درجه سانتیگراد
 • نحوه اتصال : سری  

 

مستندات

Datasheet