پرتو سیستم

سنسور سرعت

 

سنسور سرعت سنج THIES ANEMOMETER FIRST CLASS ADVANCED II   


کارخانه توليد کننده : 
Thies

شماره سفارش: S11101/S11101H

استانداردهاي مورد استفاده :

 IEC 61400-12-1 Edition 2.0 (2017-03)

داراي قطعات مقاوم تر از مدل هاي قبلي،کاپ هاي سنسور از جنس پلاستيک تقويت شده فيبر کربن مي باشد.

 

§        سنسور سرعت سنج با دقت بالا در کلاس A=1.8                                       

§        عملکرد فوق العاده

§        بهينه عملکرد خطي           r > 0.999 99 (4 … 20 m/s)

§        قابليت تحمل باد با توربلانس بالا

§        قيمت مناسب

§        دامنه اندازه گيري سرعت باد : از 0.3 الي 75 متر بر ثانيه

§        دقت : 0.05 متر (نسبت به سرعت باد)

§        دماي کارکرد : از 50- الي 80 درجه سانتيگراد

§        شروع به کار در سرعتهاي پايين

§        تحمل سرعت هاي بالا

 §        حداقل گشتاور اضافي

§         کيفيت بسيار بالاي  کاپ ستاره اي و بولبرينگ

§          ضد آب

§        داراي مدل گرمکن براي کار کرد در سرما

 

 

مستندات

 

Datasheet
ClassificationReport  

 

 

سنسور سرعت سنج THIES ANEMOMETER FIRST CLASS ADVANCED X


کارخانه توليد کننده : 
Thies

شماره سفارش: S11200/S11200H

استانداردهاي مورد استفاده :

 IEC 61400-12-1 Edition 2.0 (2017-03

 سرعت باد افقي، فشار هوا مطلق و نسبي و شتاب باد را اندازه پيري ميکند.

 

§        سنسور سرعت سنج با دقت بالا در کلاس A=1.8                                       

§        عملکرد فوق العاده

§        بهينه عملکرد خطي           r > 0.999 99 (4 … 20 m/s)

§        قابليت تحمل باد با توربلانس بالا

§        قيمت مناسب

§        دامنه اندازه گيري سرعت باد : از 0.3 الي 75 متر بر ثانيه

§        دقت : 0.05 متر (نسبت به سرعت باد)

§        دماي کارکرد : از 50- الي 80 درجه سانتيگراد

§        شروع به کار در سرعتهاي پايين

§        تحمل سرعت هاي بالا

§        حداقل گشتاور اضافي

§         کيفيت بسيار بالاي  کاپ ستاره اي و بولبرينگ

§          ضد آب

§        داراي مدل گرمکن براي کار کرد در سرما

 

 

مستندات

 

Datasheet
ClassificationReport 

 

 

سنسور سرعت سنج THIES ANEMOMETER FIRST CLASS ADVANCED

 کارخانه توليد کننده : Thies

شماره سفارش: S11100/S11100H

استانداردهاي مورد استفاده :

 IEC 61400-12-1 (2005-12),MEASNET, CLASSCUP, ISO 17713-1

با توجه به مطالعه ACCUWIND-testreport  اين مدل بهترين سنسور سرعت موجود در بازار است.

§        سنسور سرعت سنج با دقت بالا در کلاس هاي :      S 0.5 / A 0.9 / B 3.0

§        عملکرد فوق العاده

§        بهينه عملکرد خطي           r > 0.999 99 (4 … 20 m/s)

§        قابليت تحمل باد با توربلانس بالا

§        قيمت مناسب

§        دامنه اندازه گيري سرعت باد : از 0.3 الي 75 متر بر ثانيه

§        دقت : 0.05 متر (نسبت به سرعت باد)

§        دماي کارکرد : از 50- الي 80 درجه سانتيگراد

§        شروع به کار در سرعتهاي پايين

§        تحمل سرعت هاي بالا

§        حداقل گشتاور اضافي

§        مقاوم در مقابل عوامل جوي و رطوبت ( حتي آب دريا)

§        داراي مدل گرمکن براي کار کرد در سرما


 

مستندات

 

Datasheet

 

 

 FirstClass 100 L VECTOR

 

کارخانه توليد کننده:  Vector Instruments UK

           S14100/S14100H   : شماره سفارش 

استانداردهاي مورد استفاده : IEC 

§         کلاس:  1 / A 1.8 / B 4.5

§         دامنه اندازه گيري سرعت باد: از0.2 الي 75متر در ثانيه

§         دماي کارکرد: از 30- الي 75 درجه سانتيگراد

§         دقت :0.05 متر بر ثانيه

§         وزن: حدود 0.5 کيلوگرم

§         مصرف انرژي پايين

§         مقاوم در مقابل عوامل جوي و رطوبت (حتي آب دريا)

 

 

مستندات

 

Datasheet
  

 

 

THIES ANEMOMETER COMPACT

کارخانه توليد کننده : Thies

شماره سفارش :   
S12100H
 

سنسور باد الکترونيکي Optp

با خروجي سيگنال فرکانس قدرت کم

§         دامنه اندازه گيري سرعت باد: 0.5الي 50متر بر ثانيه

§         دقت:  بالاي 0.1 متر بر ثانيه

§         دماي کارکرد: 30- الي 70 درجه سانتيگراد

§         گرمکن دار

§         براي ارزيابي سايت باد بر اساس IEC 61400-12-1 مناسب نمي باشد.

 

 

مستندات

 

Datasheet


 

 

WINDSENSOR (RISØ) P2546A-OPR


کارخانه توليد کننده: 
 WindSensor (Risø)

 S16100C شماره سفارش 

استانداردهاي مورد استفادهCLASSCUP.

بادسنج با دقت بالا و قابل اعتماد

§         کلاس:  1 / A 1.9 / B 8.0

§         دامنه اندازه گيري سرعت باد: از 0 الي 70 متر بر ثانيه

§         Negligible overspeeding

§         دماي کارکرد: از 35- الي 60درجه سانتيگراد

§         سرعت شروع: بالاتر از 0.4 متر بر ثانيه

§         بدون گرمکن

 

 

مستندات

 

Datasheet
Classification 

 

 

 

VAISALA ANEMOMETER WAA 252


کارخانه توليد کننده: 
 Vaisala

S15100H     شماره سفارش  

  سنسور ضد يخ در همه شرايط جوي


Heatable cups!

مبدل الکترونيکي Opto

§         کلاس : 1

§         دامنه اندازه گيري سرعت باد: از 0.4 الي 75 متر بر ثانيه

§         دماي کارکرد: از 55- الي 55درجه سانتيگراد

§         سرعت شروع : بالاي 0.5 متر بر ثانيه

§         اثر گذاري خوب در شرايط آب و هوايي سرد (قطب شمال)

§         داراي گرمکن برروي  (cups included)

 

 

مستندات

 

Datasheet

 

 

 

PROPELLER ANEMOMETER MODEL 27106T


کارخانه توليد کننده : 
Young

S17100 شماره سفارش


اندازه گيري طولي و عرضي از سرعت باد

براي ارزيابي سايت باد بر اساس MEASNET  و IECمناسب مي باشد

§         دامنه اندازه گيري سرعت باد: از جريان محوري 0 الي 40متر بر ثانيه (90 mph)

§         دامنه اندازه گيري سرعت باد: همه زوايا از 0 الي 35 متر بر ثانيه (80 mph)

§         دماي کارکرد: 50-الي 50 درجه سانتيگراد

§         فاصله ثابت: 2.1 متر

§         سيگنال خروجي:

§         1800 rpm (± 500 mV) = 9.0 m/s (20.1mph)                 

 

 

مستندات

 

Datasheet