پرتو سیستم
 • هریس

  دکل باد سنجی هریس به ارتفاع 84 متر

 • ایستگاه بادسنجی شورجه

  ایستگاه بادسنجی شورجه

 • کارگاه دکل سازی پرتو سیستم

  کارگاه دکل سازی پرتو سیستم

 • ایستگاه بادسنجی خواف

  ایستگاه بادسنجی خواف - 100 متری

 • دکل بادسنجی میل نادر-زابل

  دکل بادسنجی میل نادر-زابل(100 متری)

 • نمونه ایستگاه بادسنجی مناطق سردسیری

  نمونه ایستگاه بادسنجی مناطق سردسیری

 • نما از پایین ایستگاه بادسنجی

  نما از پایین ایستگاه بادسنجی

 • منجیل- دکل G65

  منجیل- دکل G65

 • بازدید دوره ای ایستگاه

  بازدید دوره ای ایستگاه

 • دکل 100 متری سراب

  دکل 100 متری سراب

 • دکل 80 متری ترکیبی G45 و G65 زابل

  دکل 80 متری ترکیبی G45 و G65 زابل

 • دکل 100 متری کوهین

  دکل 100 متری کوهین

 • دکل 100 متری سراب تبریز

  دکل 100 متری سراب

 • دکل 100 متری هریس

  دکل 100 متری هریس

 • نمونه ای از دکل سردسیری در منطقه سراب

  نمونه ای از دکل سردسیری در منطقه سراب به ارتفاع 102 متر

 • دکل تبدیل دار ترکیبی G45-G65

  دکل تبدیل دار ترکیبی G45-G65

 • فنس و آنتی کلایمر

  فنس و آنتی کلایمر

 • دکل باد سنجی میل نادر مپنا

  دکل باد سنجی میل نادر مپنا به ارتفاع 84 متر

 • نمایی از تاج دکل و بازوی سنسور سرعت و جهت

  نمایی از تاج دکل و بازوی سنسور سرعت و جهت

 • بازو و سنسور سرعت

  بازو و سنسور سرعت 40 متری ایستگاه کوهین

 • ایستگاه باد سنجی سیاهپوش

  ایستگاه باد سنجی سیاهپوش

 • نمونه فنس ساخته شده

  نمونه فنس ساخته شده

 • سنسورهای جهت و سرعت

  نحوه نصب بازوهای سنسورهای جهت و سرعت

 • نمونه نصب مهار کش به فونداسیون

  نمونه نصب مهارکش به فونداسیون

 • سکشن های گالوانیزه رنگ شده دکل سرد سیری