پرتو سیستم

سنسورهاي خورشيدی

سنسور تششع سنج مدل  CMP 3

تولید کننده: Kipp&Zonen


   S61100شماره سفارش

 

دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش عمومی و همچنین  دارای امکان اندازه گیری میزان بازتابش می باشد. 


§         دارای استاندارد WMO + ISO 9060 کلاس متوسط

§         حداکثر مقدار تششع : 2000 وات بر متر مربع

§         حساسیت : 5 ... 20 µV/W/m²

§         بازده عملکرد: 300 الی nm2800

§         عملکرد غیر خطی : کمتر از 1% (صفر الی 1000ولت بر متر مربع)

§         زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 18 ثانیه

§         درجه حرارت کاری : 40- الی 80+ درجه سانتیگراد

§         به همراه گواهی کالیبراسیون

 

مستندات

Datasheet

سنسور تششع سنج مدل  MS-40

   تولید کننده: EKO Instruments

   شماره سفارش
        S64111 - MS-40         
       
S64113 - MS-40A        
       
S64115 - MS-40M        

 

     دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش عمومی ، در درجه حرارت های پایین دارای بازدهی مناسب می باشد.

§          دارای استانداردISO 9060  کلاس متوسط

§         حداکثر مقدار تشعشع :2000 وات بر متر مربع

§         حساسیت:تقریبا  7 ... 14 µV/W/m²

§         بازده عملکرد: 285 الی nm3000

§         عملکرد غیر خطی : ± 1%

§         زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 18 ثانیه

§         درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد

§         به همراه گواهی کالیبراسیون IEC 17025

 

 

مستندات

Datasheet

تششع سنج مدل MS-60

تولید کننده:EKO Instruments

 شماره سفارش

   S64131 - MS-60

   S64133 - MS-60A       

S64135 - MS-60M       

 

 

دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش در موارد مصرف دقیق و همچنین قابل استفاده  در سطوح صاف و شیب دار

§          استاندارد فرست کلاس ISO 9060

§         حداکثر مقدار تشعشع:2000 وات بر متر مربع

§         حساسیت: 7 ... 16 µV/W/m²

§         بازده عملکرد: 285 الی nm3000

§         عملکرد غیر خطی :کمتر از 1%

§         زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 18 ثانیه

§          درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد

§         به همراه گواهی کالیبراسیون منطبق بر  IEC 17025

 

مستندات

Datasheet

سنسور تششع سنج مدل  CMP 6

 تولید کننده: Kipp&Zonen
                    
 
S61110  شماره سفارش   

   دارای  استاندارد ایزو 9060 مناسب برای اندازه گیری شدت تابش در  موارد مصرف دقیق و همچنین  دارای امکان اندازه گیری میزان بازتابش  می باشد.

§         دارای استانداردWMO + ISO 9060  (فرست کلاس)

§         دارای قابلیت تنظیم افقی آسان

§         حداکثر مقدار تشعشع:2000 وات بر متر مربع

§         حساسیت:تقریبا 7 µV/W/m²

§         بازده عملکرد: 285 الی nm2800

§         عملکرد غیر خطی :کمتر از 1% (صفر الی 1000وات بر متر مربع)

§         درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد

§         به همراه گواهی کالیبراسیون

 

مستندات

Datasheet

تشعشع سنج مدل MS-802

 سازنده : EKO Instruments مناسب برای اندازه گیری  و تعیین مقدار تابش خورشیدی عمومی و محیطی

§         دارای استاندارد ایزو 9060 کلاس متوسط

§         حداکثرمقدار تشعشع : 2000 وات بر متر مربع

§         حساسیت : تقریبا 7 µV/W/m²

§         بازه عملکرد : 285 الی 2800 nm

§         عملکرد غیر خطی : کمتر از 2 درصد

§         زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 5 ثانیه 

§         درجه حرارت کاری :40- الی 80+ درجه سانتیگراد

§         بهمراه گواهی کالیبراسیون

 

مستندات

Datasheet

تششع سنج مدل CMP 11

سازنده : Kipp&Zonen

        شماره سفارش S61120   


§         "استاندارد کلاس متوسط"، WMO + ISO 9060

§         با توجه به میزان دقت در اندازه گیری به عنوان ابزار مرجع قابل استفاده می باشد.

§         بدلیل قابلیت تنظیم سطح، مناسب برای تنظیمات افقی

§         حداکثر مقدار تششع: 4000 وات بر متر مربع

§         حساسیت :  7 ... 14 µV/W/m²

§         بازده عملکرد: 285 الی nm2800

§         عملکرد خطی: کمتر از 0.2% (0الی 1000وات بر متر مربع

§         درجه حرارت کاری:40- الی 80+ درجه سانتیگراد

§          بهمراه گواهی کالیبراسیون

 

مستندات

Datasheet

تششع سنج مدل SMP 10

       تولید کننده: Kipp&Zonen

 

 

             ·         ترکیبی از تکنولوژی سنسورهای CMP11  و CMP10

             ·         دارای کیفیت بالای اندازه گیری در مقادیر بیشینه

             ·         میزان تشعشع: حداکثر 4000 وات بر متر مربع

             ·         بازده عملکرد: 285 تا 2800 نانومتر مربع

             ·         دمای عملکرد: 40- تا  80 درجا سانتی گراد

             ·         زمان پاسخگویی : در 95% موارد کمتر از 2 ثانیه
      ·         حساسیت :  7 ... 14 µV/W/m²

             ·         دارای گواهی کالیبراسیون

 

 

مستندات

Datasheet

DELTA-T SUNSHINE PYRANOMETER SPN 1

تولید کننده: Delta-T Devices Ltd.

S65100 شماره سفارش

§         اندازه گیری جهانی تشعشع وات بر متر مربع

§         WMO sun threshold: 120 W/m² direct beam

§         دارای گنبد شیشه ای منحصر به فرد

§         سنسورهای پیل حرارتی با پهنای باند زیاد

§         پاسخ کسینوسی و طیفی ایده آل 

§         میزان دقت: تشعشع ورودی بیش از% 2±  

§         اوج زاویه از 0 تا 90 درجه سانتیگراد

§          

§         Diffuse Radiation: ± 8% ± 10 W/m² individual

§         Global (Total): ± 5% ± 10 W/m² hourly average

§         Accuracy: ± 5% daily intervals

§         Non-Linearity: < 1%

§         Measuring range: 0 to >2000 W/m²

§         Spectral range: 400 to 2700 nm

§         Temperature range: - 40 ... +70°

 

مستندات

Datasheet

SUNSHINE DURATION SENSOR CSD3

تولید کننده: Kipp&Zonen


S61910 شماره سفارش     

Sensor for precise measurement of sunshine duration.

§         Spectral range: 400 ... 1100 nm

§         Resonse time: < 1 ms

§         Accuracy of sunshine hours: > 90%

§         Accuracy of direct signal: > 90% @ W/m²

§         Stability: < 2% change per year

§         Temperature dependence: < 0,1% /K

§         Operating temperature: -40 ... 70°C

§         Impedance: 1 

 

مستندات

Datasheet

PYRHELIOMETER MS-56

تولید کننده:  EKO Instruments

 

S64210 شماره سفارش   

Sensor for the determination of direct solar irradiance  

§         ISO 9060 "First Class"

§         Sensitivity: 6 ... 10 µV/W/m²

§         Spectral range: 200 ... 4000 nm

§         Max. irradiance: 2000 W/m²

§         Signal output: 0 ... 10mV

§         Non-linearity (100 ... 1000 W/m²): < ±0,5%

§         Temperature dependence: < ±0,5% (-20 ... 50°C @ 20°C)

§         Operating temperature: -40 ... +80°C

 

مستندات

Datasheet

PYRHELIOMETER CHP1 

تولید کننده: Kipp&Zonen

S62210 شماره سفارش

 

Sensor for unattended direct normal incidence solar radiation measurement.

§         ISO 9060:1990 Classification First Class

§         Sensitivity: 7 ... 14 µV/W/m²

§         Spectral range: 200 ... 4000 nm

§         Max. irradiance: 4000 W/m²

§         Typical signal output for atmospheric applications: 

0 ... 15 mV

§         Non-linearity (0 ... 1000 W/m²): < 0.2%

§         Temperature dependence of sensitivity:

< 0.5% (-20 ... 50°C)

§         Operating temperature: -40 ... +80°C

مستندات

Datasheet

SUN TRACKER STR 21G

 تولید کننده:EKO Instruments

 

شماره سفارش

S64730 (AC model

S64740 (DC model

 

Single-arm sun tracker with integrated sun sensor for accurate tracking and easy alignment

§         Accuracy: < 0,01°

§         Angular resolution: 0,009°

§         Maintenance-free driving technology Harmonic Drive®

§         Torque: 12Nm

§         Power requirements:

AC model: 100 ... 240V AC, 50/60Hz, 13W

DC model: 18 ... 30 V DC, 10W

§         Operating temperature: -40 ... +50°C

 

مستندات

Datasheet

SUN TRACKER STR 22G

 تولید کنندهEKO Instruments

 

شماره سفارش 

S64710 (AC model

S64720 (DC model

 

Double-arm sun tracker with integrated sun sensor for accurate tracking and easy alignment

§         Accuracy: < 0,01°

§         Angular resolution: 0,009°

§         Maintenance-free driving technology Harmonic Drive®

§         Torque: 24 (12+12) Nm

§         Power requirements:
AC model: 100 ... 240V AC, 50/60Hz, 13W
DC model: 18 ... 30 V DC, 10W

§         Operating temperature: -40 ... +50°C

 

مستندات

Datasheet

SILICON IRRADIANCE SENSOR

تولیدکننده Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeye GmbH

S68XX شماره سفارش

Measurement of solar irradiance and temperatures

§         Accuracy at 25°: ± 1.5°C

§         Temperature compensation: compared to pyrometer within operating range 
-20 ... +70°
C and vertical beam of irradiance ± 5%

§         Temperature range -20 ... +70°C

§         Current shunt (Si series): 
0.1
Ohm (TC=20ppm/K) @ 1V + 20mA output
0.12
Ohm (TC=20ppm/K) @ 10V output

§         Non-linearity: ±0.5°

§         Error: ±2.0°

§         Solar cell: Monocrystalline silicon

 

مستندات

Datasheet