پرتو سیستم

صاعقه گیر

 

ESE LIGHTNING ARRESTER KLF-B05-1

 

 

صاعقه گیر خازنی  (Early Streamer Emission –ESE)

Order-No:L1051 

 

صاعقه گیر خازنی سری  B05  ‌انرژي موجود در میدان الكترواستاتيك ایجاد شده توسط ابرهای باردار را در خود ذخيره مي نمايد و سپس اين انرژي را در زمان صحيح (زمان تخلیه صاعقه)  آزاد نموده و دالان صعودی را تایجاد می نماید.

 • سیستم عملکرد : خازنی
 • نحوه شارژ خازنها : الکترواستاتیک ، ابر باردار
 • عمر طولانی  و عدم نیاز به تعمیرات و نگهداری
 • شعاع پوشش وسیع
 • زمان تخلیه : 25µs
 • NFC 17102 استاندارد

 

مستندات

Datasheet

LIGHTNING ROD   KLF-B01-15

 

 

صاعقه گیر توپی  (Ball type lightning rod)

Order-No:L10151 

 

صاعقه گیر  سری  B01  ‌ با امپدانس پایین انرژي موجود در میدان الكترواستاتيك ایجاد شده توسط ابرهای باردار را  در زمان تخلیه صاعقه به صورت کسترده به کانال در نظر گرفته شده هدایت می کند.
بیشترین کاربرد این نوع از صاعقه گیر در ایستگاه مخابراتی موبایل، ساختمان ها، ، انبار، محل های ذخیره سازی سوخت ،  ایستگاه ماهواره ای، دستگاه  فرودگاه ها ، پایگاه های نظامی، ایستگاه های ارتباطی و غیره می باشد.

 • عمر طولانی  و عدم نیاز به تعمیرات و نگهداری
 • شعاع پوشش وسیع
 • زمان تخلیه : 25µs
 • حداکثر جریان : 300KA
 • حداکثر سرعت باد : 40m/s
 • استاندارد  UNE 21186

 

 

مستندات

Datasheet

SINGLE NEEDLE TYPE LIGHTNING ROD KLF-B03-15

 

 

صاعقه گیر نوع میله ای (سوزنی)

Order-No:L10315 

 

این سری از صاعقه گیرها با امپدانس پایین انرژي موجود در میدان الكترواستاتيك ایجاد شده توسط ابرهای باردار را  در زمان تخلیه صاعقه به صورت کسترده به کانال در نظر گرفته شده هدایت می کند

بیشترین کاربرد این نوع از صاعقه گیر در ایستگاه بادسنجی  انبارهای پتروشیمی، ایستگاه های گاز، ساختمان های ساختمان، ایستگاه های ارتباطی ، ایستگاههای هواشناسی، پایگاه های نظامی، اتاق تجهیزات رادار، ساختمان بانک، و  و غیره می باشد.

 • حداکثر ولتاژ حفاظت : کمنر با مساوی 20 کیلوولت
 • حداکثر جریان : 300KA
 • حداکثر سرعت باد : 40m/s
 • دمای کارکرد : -40~+80
 • مطابق با استاندارد GB50057

 

مستندات

Datasheet