پرتو سیستم

ایستگاه بادسنجی تیپ 4

دکل باد سنجی تیپ 4(مناطق سردسیر)

مشخصات:

نوع دکل: Lattice tower G65

ارتفاع: 84/103 متر


ردیف

نوع تجهیزات

مشخصات

تعداد

1

سنسور سرعت

Thies first class advance

5

2

سنسور جهت

Thies first class TMR

2

3

سنسور فشار

AB60/100

2

4

سنسور دما و رطوبت

Galltec Mella

1

5

سنسور دما

Galltec Mella

1

6

دیتالاگر

Ammonit Meteo 40M

1

7

سیستم تله متری

Sierrawireless FXT009+آنتن

1

                                              *تمامی سنسور ها در مدل های دارای گرمکن می باشد.
                                             *سنسورهای سرعت دارای گواهی کالیبراسون Measnet می باشد.