پرتو سیستم

پروژه ها

وضعیت ایستگاه

ارتفاع دکل

کارفرما

محل اجرا

استان

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

کوهین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قزوین

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

WPD Europe GmbH

کوهین

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

پویا غرب

کوهین

فعال

100 متری

پرهون طرح

کوهین

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

ABO Wind AG

کوهین

فعال

80 متری

ماهتاب گستر

منجیل-سیاه پوش

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

تاکستان - شورجه

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

ABO Wind AG

تاکستان  کهک

پایان برداشت اطلاعات 
جمع آوری شده

80 متری

هونام سفال

تاکستان - شال

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

تاکستان کهک

پایان برداشت اطلاعات
جمع آوری شده

100 متری

ABO Wind AG

تاکستان  قره باغ

فعال

80 متری

EAB New Energy GmbH

منطقه آزاد اروند

خوزستان

فعال

80 متری

هیربد نیرو

بیرجند - سربیشه

 

خراسان جنوبی

فعال  تجهیزات و نصب

80 متری

انرژی های تجدیدپذیر خراسان

بیرجند - درح

فعال

90 متری

مدیریت توسعه انرژی تامین

نهبندان

فعال

80 متری

هیربد نیرو

بیرجند - اسدیه

فعال

80 متری

ایمان

آشتیان

 

مرکزی

فعال

80 متری

ایمان

آشتیان

فعال

80 متری

ایمان

آشتیان

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

ABO Wind AG

خواف

 

خراسان

فعال

80 متری

هیربد نیرو

تایباد

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

فریمان

فعال

100 متری

پویا غرب

نشتیفان

 

 

 

 

 

خراسان رضوی

فعال

100 متری

WPD Europe GmbH

فریمان

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

آکسون پترو

خوشابه

فعال

84 متری

تیزباد

خواف - سنگان

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

نیروگاه های بادی

آترین ایرانیان

نشتیفان

پایان برداشت اطلاعات
جمع آوری شده

100 متری

ABO Wind AG

بینالود

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

آکسون پترو

نشتیفان

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

ایساتیس

نشتیفان

فعال

100 متری

سنا

نشتیفان

فعال

100 متری

ABO Wind AG

خواف - 2

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

پرهون طرح

جیرنده

گیلان

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مه باد

شاهرود

 

 

سمنان

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

بسطام

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

ABO Wind AG

دامغان

پایان برداشت اطلاعات
جمع آوری شده

80 متری

BEC-Berlin

دامغان

پایان برداشت اطلاعات
جمع آوری شده

100 متری

نیروگاه های بادی

آترین ایرانیان

زابل  میل نادر

 

 

سیستان

و بلوچستان

فعال

80 متری

مپنا

زابل  میل نادر

فعال

100 متری

رشد صنعت

زابل لوتک(رامشار)

پایان برداشت اطلاعات
جمع آوری شده

100 متری

نیروگاه های بادی

آترین ایرانیان

زابل  لوتک

فعال

80 متری

شرکت CIRI

زابل  میل نادر

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

سراب

 

 

 

 

 

 

آذربایجان شرقی

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

هیربد

اهر

پایان برداشت اطلاعات
جمع آوری شده

100 متری

ABO Wind AG

سراب

فعال

100 متری

Eniya Enerji

سراب

فعال

100 متری

قدس نیرو

سراب

فعال

100 متری

انرژی سبز آذر آباد

هریس

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

میانه - آقکند

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

ABO Wind AG

تبریز - اسکو

فعال

100 متری

سنا

سراب

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

100 متری

نیروگاه های بادی

آترین ایرانیان

مورچه خورت

اصفهان

جمع آوری شده

80 متری

فراسکو

عسلویه

بوشهر

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

قشم

هرمزگان

فعال

80 متری

کنترل قدرت پارس

سیرجان

 

 

 

کرمان

فعال

80 متری

توزیع برق جنوب کرمان

برد سیر

فعال

80 متری

توزیع برق جنوب کرمان

قلعه گنج

فعال

80 متری

توزیع برق جنوب کرمان

ریگان

فعال

80 متری

پژوهشگاه نیرو

ابهر

زنجان

فعال

80 متری

پژوهشگاه نیرو

ابهر