پرتو سیستم

پروژه ها

وضعیت ایستگاه

ارتفاع دکل

کارفرما

محل اجرا

استان

پایان برداشت اطلاعات

 جمع آوری شده

80 متری

مپنا

کوهین

قزوین

فعال

100 متری

WPD Europe GmbH

کوهین

فعال

100 متری

پویا غرب

کوهین

در حال اجرا

100 متری

پرهون طرح

کوهین

فعال

100 متری

ABO Wind AG

کوهین

فعال

80 متری

ماهتاب گستر

منجیل-سیاه پوش

پایان برداشت اطلاعات

 جمع آوری شده

80 متری

مپنا

تاکستان - شورجه

فعال

100 متری

ABO Wind AG

تاکستان کهک

پایان برداشت اطلاعات

80 متری

هونام سفال

تاکستان - شال

پایان برداشت اطلاعات

 جمع آوری شده

80 متری

مپنا

تاکستان کهک

فعال

100 متری

ABO Wind AG

تاکستان قره باغ

فعال

80 متری

EAB New Energy GmbH

منطقه آزاد اروند

خوزستان

فعال

80 متری

هیربد نیرو

بیرجند - سربیشه

خراسان جنوبی

فعال تجهیزات و نصب

80 متری

انرژی های تجدیدپذیر خراسان

بیرجند - دورح

فعال

90 متری

مدیریت توسعه انرژی تامین

نهبندان

فعال

80 متری

هیربد نیرو

بیرجند - اسدیه

فعال - تجهیزات

80 متری

ایمان

آشتیان

مرکزی

فعال - تجهیزات

80 متری

ایمان

آشتیان

فعال - تجهیزات

80 متری

ایمان

آشتیان

فعال

100 متری

ABO Wind AG

خواف

خراسان رضوی

فعال

80 متری

هیربد نیرو

تایباد

پایان برداشت اطلاعات

 جمع آوری شده

80 متری

مپنا

فریمان

فعال

100 متری

پویا غرب

نشتیفان

خراسان رضوی

 

فعال

100 متری

WPD Europe GmbH

فریمان

فعال

84 متری

تیزباد

خواف - سنگان

جمع آوری شده

100 متری

نیروگاه های بادی

 آترین ایرانیان

نشتیفان

فعال

100 متری

ABO Wind AG

بینالود

فعال

100 متری

پطروپارس

نشتیفان

در حال اجرا

100 متری

ایساتیس

نشتیفان

در حال اجرا

100 متری

سنا

نشتیفان

در حال اجرا

100 متری

ABO Wind AG

خواف - 2

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

پرهون طرح

جیرنده

گیلان

پایان برداشت اطلاعات

 جمع آوری شده

80 متری

مه باد

شاهرود

سمنان

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

بسطام

فعال

100 متری

ABO Wind AG

دامغان

فعال

80 متری

BEC-Berlin

دامغان

جمع آوری شده

100 متری

نیروگاه های بادی

آترین ایرانیان

زابل میل نادر

سیستان و بلوچستان

فعال

100 متری

رشد صنعت

زابل لوتک(رامشار)

جمع آوری شده

100 متری

نیروگاه های بادی

آترین ایرانیان

زابل لوتک

در حال اجرا

80 متری

شرکت CIRI

زابل میل نادر

پایان برداشت اطلاعات

جمع آوری شده

80 متری

مپنا

سراب

آذربایجان شرقی

فعال

80 متری

هیربد

اهر

فعال

100 متری

ABO Wind AG

سراب

فعال

80 متری

مپنا

میانه - آقکند

در حال اجرا

100 متری

ABO Wind AG

تبریز - اسکو

در حال اجرا

100 متری

سنا

سراب

جمع آوری شده

100 متری

نیروگاه های بادی

آترین ایرانیان

مورچه خورت

اصفهان

جمع آوری شده

80 متری

فراسکو

عسلویه

بوشهر

پایان برداشت اطلاعات

 جمع آوری شده

80 متری

مپنا

قشم

هرمزگان

در حال اجرا

80 متری

کنترل قدرت پارس

سیرجان

کرمان

در حال اجرا

80 متری

توزیع برق جنوب کرمان

قلعه گنج

در حال اجرا

80 متری

توزیع برق جنوب کرمان

ریگان