پرتو سیستم

سنسور دما و رطوبت

سنسور دما و رطوبت

 

کارخانه تولید کننده:Galltec Mess

 

  • بازده اندازه گیری:

دما از 30- الی 70+ درجه سانتیگراد

رطوبت از صفر الی 100%  RH

  • دقت در اندازه گیری دما: ±0.2 K  در بازه 27- الی 70+  درجه سانتیگراد
  • دقت در اندازه گیری رطوبت: ±2%RH  در بازه 5% الی 95% رطوبت و 10 الی 40  درجه سانتیگراد
  • زمان شروع: کمتر از 20 ثانیه
  • وسیله اندازه گیری دما: Pt100 1/3 DIN (بر اساس DIN EN 60751)

 

DOWNLOADS

Datasheet(M40)
Datasheet(M32)
Datasheet(M32/Plug)
Pt100-Tolerance

 

WEATHER- / RADIATION SHIELD

 

کارخانه تولید کننده:Galltec Mess


سنسور دما و رطوبت نباید در مجاورت مستقیم نور خورشید و باران مستقیم قرار بگیرند. از این شیلد برای حفاظت در مقابل عوامل جوی و تابش مستقیم نور خورشید در محیط های بیرونی استفاده می گردد. سنسور دما و رطوبت در اغلب مواقع به صورت ترکیبی ارائه می شود.

 

DOWNLOADS

Datasheet(M40)
Datasheet(M32)
Datasheet(M32/Plug)
Pt100-Tolerance