پرتو سیستم

سنسور سرعت

سنسور سرعت سنج THIES ANEMOMETER FIRST CLASS ADVANCED

 

کارخانه توليد کننده : Thies

شماره سفارش: S11100/S11100H

استانداردهاي مورد استفاده :

 IEC 61400-12-1 (2005-12),MEASNET, CLASSCUP, ISO 17713-1

با توجه به مطالعه ACCUWIND (testreport1) اين مدل بهترين سنسور سرعت موجود در بازار است.

§        سنسور سرعت سنج با دقت بالا در کلاس هاي :
                                            S 0.5 / A 0.9 / B 3.0

§        عملکرد فوق العاده

§        بهينه عملکرد خطي           r > 0.999 99 (4 … 20 m/s)

§        قابليت تحمل باد با توربلانس بالا

§        قيمت مناسب

§        دامنه اندازه گيري سرعت باد : از 0.3 الي 75 متر بر ثانيه

§        دقت : 0.05 متر (نسبت به سرعت باد)

§        دماي کارکرد : از 50- الي 80 درجه سانتيگراد

§        شروع به کار در سرعتهاي پايين

§        تحمل سرعت هاي بالا

§        حداقل گشتاور اضافي

§        مقاوم در مقابل عوامل جوي و رطوبت ( حتي آب دريا)

§        داراي مدل گرمکن براي کار کرد در سرما

 

مستندات

Datasheet
ClassificationReport  

VECTOR L100 FIRST CLASS

 

کارخانه توليد کننده:  Vector Instruments UK

           S14100/S14100H   : شماره سفارش 

استانداردهاي مورد استفاده : IEC

 • کلاس:  1 / A 1.8 / B 4.5
 • دامنه اندازه گيري سرعت باد: از0.2 الي 75متر در ثانيه
 • دماي کارکرد: از 30- الي 75 درجه سانتيگراد
 • دقت :0.05 متر بر ثانيه
 • وزن: حدود 0.5 کيلوگرم
 • مصرف انرژي پايين
 • مقاوم در مقابل عوامل جوي و رطوبت (حتي آب دريا)

 

مستندات

Datasheet

 

THIES ANEMOMETER COMPACT


کارخانه توليد کننده : Thies

شماره سفارش :   S12100H
 

سنسور باد الکترونيکي Optp

با خروجي سيگنال فرکانس قدرت کم

 • دامنه اندازه گيري سرعت باد: 0.5الي 50متر بر ثانيه
 • دقت:  بالاي 0.1 متر بر ثانيه
 • دماي کارکرد: 30- الي 70 درجه سانتيگراد
 • گرمکن دار
 • براي ارزيابي سايت باد بر اساس IEC 61400-12-1 مناسب نمي باشد.

 

مستندات

Datasheet

 

WINDSENSOR (RISØ) P2546A-OPR

 

 

کارخانه توليد کننده:  WindSensor (Risø)

                                                                    S16100C شماره سفارش 

استانداردهاي مورد استفادهCLASSCUP.

بادسنج با دقت بالا و قابل اعتماد

 • کلاس:  1 / A 1.9 / B 8.0
 • دامنه اندازه گيري سرعت باد: از 0 الي 70 متر بر ثانيه
 • Negligible overspeeding
 • دماي کارکرد: از 35- الي 60درجه سانتيگراد
 • سرعت شروع: بالاتر از 0.4 متر بر ثانيه
 • بدون گرمکن

 

مستندات

Datasheet
Classification 

 

VAISALA ANEMOMETER WAA 252

 

کارخانه توليد کننده:  Vaisala

S15100H     شماره سفارش  

  
سنسور ضد يخ در همه شرايط جوي


Heatable cups!

مبدل الکترونيکي Opto

 • کلاس : 1
 • دامنه اندازه گيري سرعت باد: از 0.4 الي 75 متر بر ثانيه
 • دماي کارکرد: از 55- الي 55درجه سانتيگراد
 • سرعت شروع : بالاي 0.5 متر بر ثانيه
 • اثر گذاري خوب در شرايط آب و هوايي سرد (قطب شمال)
 • داراي گرمکن برروي  (cups included)

 

مستندات

Datasheet 

PROPELLER ANEMOMETER MODEL 27106T

 

کارخانه توليد کننده : Young

S17100 شماره سفارش

اندازه گيري طولي و عرضي از سرعت باد

براي ارزيابي سايت باد بر اساس MEASNET  و IECمناسب مي باشد

 • دامنه اندازه گيري سرعت باد: از جريان محوري 0 الي 40متر بر ثانيه (90 mph)
 • دامنه اندازه گيري سرعت باد: همه زوايا از 0 الي 35 متر بر ثانيه (80 mph)
 • دماي کارکرد: 50-الي 50 درجه سانتيگراد
 • فاصله ثابت: 2.1 متر
 • سيگنال خروجي:
 • 1800 rpm (± 500 mV) = 9.0 m/s (20.1 mph)                 

 

مستندات

Datasheet