پرتو سیستم
 • ایستگاه بادسنجی شورجه

  ایستگاه بادسنجی شورجه

 • ایستگاه بادسنجی سراب

  ایستگاه بادسنجی سراب

 • کارگاه دکل سازی پرتو سیستم

  کارگاه دکل سازی پرتو سیستم

 • ایستگاه بادسنجی خواف

  ایستگاه بادسنجی خواف - 100 متری

 • دکل بادسنجی میل نادر-زابل

  دکل بادسنجی میل نادر-زابل(100 متری)

 • نصب ایستگاه G65

  نصب ایستگاه G65

 • نمونه ایستگاه بادسنجی مناطق سردسیری

  نمونه ایستگاه بادسنجی مناطق سردسیری

 • ایستگاه بادسنجی سیاهپوش

  ایستگاه بادسنجی سیاهپوش - منجیل(مرحله نصب دکل)

 • نما از پایین ایستگاه بادسنجی

  نما از پایین ایستگاه بادسنجی

 • منجیل- دکل G65

  منجیل- دکل G65

 • نصب دکل تابستان 1390

  نصب دکل تابستان 1390

 • قشم-نصب دکل 80 متری

  قشم-نصب دکل 80 متری

 • ایستگاه کهک-تاکستان

  ایستگاه کهک-تاکستان

 • نحوه اتصال سکشن های دکل

  نحوه اتصال سکشن های دکل

 • دکل 100 متری

  دکل 100 متری-زابل، لوتک

 • دکل 100 متری- قرقچی

  دکل 100 متری- قرقچی- مورچه خورت اصفهان

 • بازدید دوره ای ایستگاه

  بازدید دوره ای ایستگاه

 • سنسورهای جهت و سرعت

  نحوه نصب بازوهای سنسورهای جهت و سرعت

 • فوندانسیون دکل

  فوندانسیون دکل

 • نصب سیم های مهاری

  شماعی از نصب سیم های مهاری بر روی فوندانسیون

 • بازو و سنسور سرعت

  بازو و سنسور سرعت 40 متری ایستگاه کوهین