پرتو سیستم

ایستگاه بادسنجی تیپ یک پرتو (اقتصادی)

دکل باد سنجی تیپ 1(اقتصادی)

مشخصات:45/Lattice tower G65

ارتفاع: 84 متر 

ردیف

نوع تجهیزات

مشخصات

تعداد

1

سنسور سرعت

Thies first class advance

3

2

سنسور جهت

Thies compact

2

3

دما و رطوبت

Galltec Mella

1

4

دیتالاگر

Ammonit meteo 40s

1

5

سیستم تله متری

مودم و آنتن

1


                                                            *تمام سنسورهای سرعت دارای گواهی  کالیبراسیون Measnet  می باشد.