پرتو سیستم

ایستپاه بادسنجی تیپ 3

دکل باد سنجی تیپ 3

مشخصات:

نوع دکل: Lattice tower G65

ارتفاع: 103 متر 

ردیف

نوع تجهیزات

مشخصات

تعداد

1

سنسور سرعت

Thies first class advance

5

2

سنسور جهت

Thies first class TMR

2

3

سنسور فشار

AB60/100

1

4

سنسور دما و رطوبت

Galltec Mella

1

5

سنسور دما

Galltec Mella

1

6

دیتالاگر

Ammonit Meteo 40M

1

7

سیستم تله متری

Sierrawireless FXT009+آنتن

1   

                          
* تمامی سنسور های سرعت دارای گواهی کالیبراسیون Measnet می باشد.